Interview with Jessica Johansson

Intervju med Jessica Johansson in Kvarteret Grimman


Vad jobbar du med på Grimman ?
Jag jobbar som socialsekreterare på Grimmans akutboende och medborgarkontor för hemlösa.

Vad är Grimman?
Det är en plats för människor som har akut behov av boende.  Grimmans akutboende tar emot män och par 20 år och äldre. Vi har 28 platser, 20 platser för män och 8 platser för par. Akutboendet erbjuder klienterna att få sina basbehov tillgodosedda, vilket innebär att få middag, frukost, kunna sköta sin hygien, få sina kläder tvättade och en sovplats för natten. Sedan försöker personalen stödja de personer som sover här att komma vidare från akutboendet och ur sin hemlöshet. På akutboendet bedömer nattpersonalen varje natt om personen som ska sova där är logerbar eller inte.


Vad innebär detta?
De som sover på Grimmans akutboende får vara påverkad när de kommer hit, men personer måste kunna sova på Grimman och följa de regler vi har där och så. Om inte så kan de inte erbjudas en plats på Grimman den natten.
Medborgarekontor erbjuds att träffa socialsekreterare utan tidsbokning, få råd i sociala frågor, stöd i kontakten med olika myndigheter, tolka och överklaga myndighetsbeslut eller att fylla i ansökningar. De kan även komma till medborgarkontoret för att låna dator, kopiera, använda telefon eller fax. Vi samarbetar med många aktörer och myndigheter i samhället och främst med socialtjänsten.
Syftet är att försöka stödja personen att komma ur sin hemlöshet. På medborgarkontoret arbetar vi för att länka vidare till rätt tillstans.
 
Vad finns för andra boenden för hemlösa?
Det finns Hvilan som är akutboende och korttidsboende för hemlösa kvinnor i  Stockholm.  Stockholm Stad driver två egna akutboenden, Grimman för män och par  och Hvilan för  kvinnor. Det finns exempelvis vandrarhem och Hoteljouren.

   
Vad är viktigast för dig med ditt arbete?
Viktigast för mig är att visa respekt och bemöta personen var den befinner sig och vad personen vill ha fö hjälp.

 

Har du förslag för förbättring när gäller arbetet med hemlösheten?
Mer samverkan mellan olika myndigheter och inom olika myndigheter. Jag  tycker att vi först ska börja med att besvara frågan: Vad behöver personen för stöd för att ta sig ur sin hemlöshet? Sedan kan vi diskutera vem som kan  göra vad för att möjliggöra detta.


November 2nd 2009, klockan 11.00, by Gabriella Novak

 

 

Written by Gabriella Novak

Repost 0