Stockholm 2009

Published on December 14 2011

 Stockholm3.jpg
                  

Written by Gabriella Novak

Repost 0
Comment on this post

Gunnar Bjursell 11/04/2009 22:51


Denna man känner jag igen från den tid då jag aktivt arbetade med hjälp och stöd till människor med missbruksproblem och hemlösa!

G